Lilly Hates Roses – Interview

Before their set at Seazone we spoke to Kasia and Kamil from Lilly Hates Roses about their second album Mokotów, their upcoming third album and The Smiths.

You guys are playing Seazone Showcase. Are you planning to see anyone?
Kamil: I haven’t really thought about it to be honest. We’re staying strictly focused on our show.
Kasia: We have to leave so early in the morning.
Kam: We’ll try to see something though.

What did you guys learn from working with Maciej Cieślak?
Kam: Well I think he might have inspired us to think about music in a different way because he has that special musical imagination. He taught us you don’t have to decide what kind of CD you are actually working on, you can make decisions spontaneously and stuff like that.

We did our first record with him and it was totally analog without any computers so it was very hard to do because you don’t have any opportunity to edit on the computer you have to play very well and sing without any mistakes. It was a different kind of recording. Everything was recorded live.

Why did you name your second album Mokotów after the district in Warsaw?
Kam: We lived there for two weeks staying in a hotel, whilst we were recording our second album and we were passing through that district, which is very commercial
Kas: and crowded especially in the morning.
Kam: There are a lot of big companies there. Whilst we were going to the studio I noticed those tired people going to their jobs and decided to write the lyrics about them and their tough lives spending 16 hours in an office and not having any time for themselves.
Kas: It’s known as Mordor.

You’ve been playing a tribute to The Smiths and their record ‘The Queen is Dead’ How did this idea come about?
Kam: We came up with this idea because we were inbetween CDs. We decided to do something new and to do a tribute for one of our favourite bands. First we thought about doing Disintegration by The Cure or The Smiths. We listened to both albums. Actually we thought about The Verve’s Urban Hymns as well. We decided to do The Smiths though because the songs fit our sound better. Last year it was the 30 year anniversary of The Queen Is Dead, So that was the last thing we needed to know. We did a whole tour based on that concept and this year we are playing at the Jarocin festival and that will be the last gig doing that.

Have you reached out to Morissey or Marr?
Kam: I wrote to Johnny Marr on Facebook but he didn’t respond. I don’t know if he read it. We were a little scared of Morrissey, we’re not sure if he’d like it.

I saw you did a video for ‘Some girls are bigger than others’ and you’ve obviously been playing this live. The smiths only played this song live once which means you have played it live more than they did.
Kam: I saw a YouTube video of them playing it live I didn’t know that’s the only time. That’s cool. It’s a hard song to play live because at the end of the song there are a lot of overdubs of the guitars, so you have to have 3 or 4 guitars to make this vibe of the song so I decided to divide a loop station and overdub myself live during the concerts and it becomes a little bit noisy and we finish our gigs with this songs and make a Sonic Youth kind of vibe at the end.

Is there new music on the way from you?
Kam: We’re looking forward to recording our third album. We’ve just finished our demos for it and we’ve found a producer just last week.

Who’s going to be the producer?
Kam: Fox, his name is Michal Fox.
Kas: We’re starting in a few weeks. So we can’t wait.

You’re recording in Warsaw?
Kam: Yeah, he has a recording studio in Mokotów actually. It’s not very far from the place where I live so it’s very convenient.

Do you have any details on the title or a single you can tell me?
Kam: We do.
Kas: No
Kam: We don’t

So Kamil has a bad title?
Kam: No, We want it to be a surprise.
Kas: We’re not sure about the title but sometimes he talks too much.
Kam: Yeah I’m a little bit of a talker.
Kas: Sometimes I have to stop him.

How do the demos you’ve done differ from the second album?
Kam: They are different, they’re more Rock and Roll I think. They have less electronic things. Less acoustic guitars but more electronic guitars, They are more post-punk sounding. We’re also really inspired by the Canadian Music scene.

I’m a big fan of the Japandroids and we also love Arcade Fire and our new favourite band is Alvvays.

Kas: They have beautiful melodies and a wonderful sound.
Kam:I like the ways Canadian bands think about the sound. They’re somewhere between the American Scene and The Beatles. Canadian musicians they have a special way of creating melodies that are very catchy and very simple which are pop but also with very noisy guitars like Sonic Youth or Fugazi. I just like this connection this mixture of scenes.

Anything you want to add?
Kam: Fuck the Police! Ha

Anything happened on the way here?
Kam: No Kasia got a ticket a few days ago on the tram for not having the ticket. That’s rock and roll.


IMG_1999web.jpg

Spotkaliśmy się z Kasią i Kamilem z Lilly Hates Roses przed ich koncertem na festiwalu Seazone aby porozmawiać o ich drugim albumie Mokotów, ich nadchodzącym trzecim albumie i o zespole The Smiths.

Będziecie grać na festiwalu Seazone Showcase? Czy planujecie również zobaczyć jakiś konretny występ?
Kamil: Właściwie to nie myślałem o tym. Jesteśmy skoncentrowani na naszym występie.
Kasia: Musimy wyjechać tak wcześnie rano.
Kam: Spróbujemy jednak coś zobaczyć.
Czego nauczyliście się podczas pracy z Maciejem Cieślakem?
Myślę, że zainspirował nas do myślenia o muzyce w inny sposób, ponieważ posiada on tę szczególną muzyczną wyobraźnię. Nauczył nas, że nie musimy decydować nad jakiego rodzaju płytą tak naprawdę pracujemy, możemy podejmować decyzje spontanicznie.

Zrobiliśmy z nim naszą pierwszą płytę bez użycia komputerów, była ona całkowicie analogowa, więc było to bardzo trudne, ponieważ w takiej sytuacji nie masz możliwości edytowania na komputerze. Musisz zagrać bardzo dobrze i śpiewać bez żadnych błędów. To był inny rodzaj nagrań. Wszystko zostało nagrane na żywo.

Dlaczego nazwaliście swój drugi album Mokotów tak jak warszawska dzielnica?
Kam: Mieszkaliśmy tam przez dwa tygodnie przebywając w hotelu, podczas gdy nagrywaliśmy nasz drugi album i przechodziliśmy przez tę dzielnicę, która jest bardzo komercyjna.
Kas: I zatłoczona, szczególnie rano.
Kam: Jest tam wiele dużych firm. Podczas gdy jechaliśmy do studia, zobaczyłem tych zmęczonych ludzi, którzy idą do pracy i postanowiłem napisać o nich teksty i o tym, jak trudne jest życie jeżeli spędza się 16 godzin w biurze i nie ma czasu dla siebie.
Kas: To miejsce jest znane jako Mordor.

Gracie dużo muzyki w hołdzie zespołowi The Smiths i ich płycie „The Queen is Dead”. Jak wpadiście na ten pomysł?
Kam: Wpadliśmy na ten pomysł, ponieważ byliśmy pomiędzy nagrywaniem płyt. Postanowiliśmy zrobić coś nowego i oddać hołd jednemu z naszych ulubionych zespołów. Najpierw zastanawialiśmy się nad zrobienie Disintigration zespołu The Cure. Pomyśleliśmy też o The Smiths. Słuchaliśmy obu albumów. Właściwie myśleliśmy też o Urban Hymns zespołu The Verve. Zdecydowaliśmy się na utwory The Smiths, ponieważ ich utwory bardziej pasują do naszego brzmienia. W zeszłym roku było 30-lecie albumu The Queen Is Dead. Zrobiliśmy całą trasę w tym koncepcie i w tym roku zagramy ostatnie takie show na festiwalu w Jarocinie.
Czy udało Wam się skontaktować z Morissey lub Marr?
Kam: Napisałem do Johnny’ego Marra na Facebooku, ale on nie odpowiedział. Nie wiem, czy on to przeczytał. Trochę się baliśmy Morrissey’s, nie byliśmy pewni czy mu się to spodoba.

Widziałem, że nagraliście teledysk do piosenki „Some girls are bigger than others” zespołu The Smiths i z pewnością graliście ten utwór wiele razy na żywo. The Smiths zagrali tę piosenkę na żywo tylko raz co oznacza, że graliście ten utwór na żywo więcej razy niż The Smiths.
Kam: Widziałem filmik na YouTube, w którym The Smiths grają tę piosenkę na żywo. Nie wiedziałem, że to był jedyny raz. To super! Jest to trudna piosenka do grania na żywo, ponieważ na końcu utworu jest dużo overdubbingu gitar, więc trzeba mieć 3 lub 4 gitary, aby zachować klimat utworu, więc zdecydowałem się zrobić overdubbing samemu podczas grania na żywo, więc nasze koncerty robią się wtedy hałaśliwe i kończymy nasze występy tą piosenka i brzmi to trochę w klimacie Sonic Youth.

Czy możemy się wkrótce spodziewać Waszych nowych nagrań?
Kam: Nie możemy się doczekać nagrania trzeciego albumu. Właśnie skończyliśmy nasze demo tej płyty i w zeszłym tygodniu znaleźliśmy producenta.

Kto będzie producentem?
Kam: Fox, nazywa się Michał Fox.
Kas: Zaczynamy za parę tygodni, więc nie możemy się doczekać.

Będziecie nagrywać w Warszawie?

Kam: Tak, Michał Fox ma w studio nagrań na Mokotowie. Nie jest ono bardzo daleko od miejsca, w którym mieszkam, więc jest to dla mnie bardzo wygodne.

Czy możecie nam podać jakieś szczegóły odnośnie tytułu albumu lub singla?

Kam: Możemy.
Kas: Nie.
Kam: Nie możemy.

Więc Kamil ma jakiś słaby tytuł albumu?
Kam: Nie, chcemy, żeby to była niespodzianka.
Kas: Nie jesteśmy pewni tytułu a Kamil czasami za dużo mówi.
Kam: Tak, jestem trochę gadatliwy.
Kas: Czasem muszę go powstrzymać.

Jak bardzo aktualne demo różni się od drugiego albumu?

Kam: Jest inne. Myślę, że jest bardziej rock and roll. Ma mniej elektronicznych dźwięków, mniej gitar akustycznych. Ma więcej post-punkowego brzmienia. Jesteśmy także inspirowani kanadyjską sceną muzyczną.

Jestem wielkim fanem zespołu Japandroids, a także uwielbiam Arcade Fire i nasz nowy ulubiony zespół Alvvays.
Kas: Mają piękne melodie i wspaniały dźwięk.
Kam: Lubię sposoby, w jaki kanadyjskie zespoły myślą o dźwięku. Są gdzieś między American Scene a Beatlesami. Kanadyjscy muzycy mają specjalny sposób na tworzenie melodii, które są bardzo chwytliwe i bardzo proste, które są pop, ale także z bardzo hałaśliwymi gitarami, takimi jak Sonic Youth czy Fugazi. Po prostu lubię połączenie tej mieszanki scen.

Czy chcielibyście coś dodać?
Kam: Pieprzyć policję! Ha

Coś się wydarzyło w drodze tutaj?
Kam: Nie, Kasia dostała mandat kilka dni temu za nieposiadanie biletu. To jest właśnie rock and roll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s