Eric Shoves Them In His Pockets – Interview

We built sandcastles with Szymon, Christoph and Hubert of Eric Shoves them in his pockets. Afterwards we spoke about their new record With Love, hiding from things and the Beastie Boys.

Hi Guys how are you?
Szymon: Pretty good,
Hubert: Yeah pretty good.

We’ve just been building sandcastles, how would you guys rate yours?
H: On a scale 0-10?
S: It’s a strong 7!
Christoph: I’d almost say an 8.

Are you trying to be diplomatic with the 7?
S: Modest, trying to be modest.

It’s been four years since the release of your debut album what changed in between the two records?
S: I don’t know if anything changed, did anything change?
H: I think the lyrics changed a little bit because of the changes in your life, like your marriage. I think the lyrics are a little more mature.

S: Somebody said that it’s cool just looking at the lyrics you can see how that they were written in a different part of our lives. I don’t know if they’re more mature they’re just different they’re about something different, that’s the main thing.
C: You said it’s more about hiding from things.
S: Yeah the first one was more about trying to discover yourself and this one is like, you can’t discover yourself just hide.
H: Whatever you discover, hide from it!

Some of the new songs on the new album you’ve been touring with for a while, what are some of the older tracks that made it onto the record?
S: Two songs I think we played at the premier concert for the first album. We take a lot of time recording and coming up with ideas and these two are as old as the first album.
C: One of them is on the EP, which we released before they first album but in a different version. So there are some songs that are quite old but the versions are new.

When you play these live are you testing the crowds reaction to them? And how much influence does the crowd have on what makes it onto the album?
C: Totally, I remember we tested almost all the songs on the album live before.
H: Sometimes it happens that we test them and then rearrange them.

Have their been any surprises in how the audience reacts?
C: I would’ve never expected ‘Worst’ to be so liked.
S: That’s the last song on the With Love album. It’s a song that we created and I don’t remember writing it. It’s a song that people really like and we’d never expected it.

H: I also think we are not expecting anything from people. We are just having fun and if it works for us then it should work for everyone else. Playing it live is like a test but the final version is a combination of lots of different aspects.
C: Yeah, we check the audience’s reaction but also test our own reaction. We have to play it live because it’s totally different doing it live to when it’s just the three of us in some basement. There are times when you’re out on the stage playing it live and you realise something just doesn’t work. You have to kind of test it for yourself.

Your bio on Thin Man Records says that you originally wanted to create sad music?
S: Yeah, I really like sad music.
C: Teenage angst.
S: I think just playing concerts is so much fun that you can write songs that are about serious things but when you go to a concert it just seems a lot more natural for us to enjoy ourselves, since so many people came to the concert to enjoy themselves.

I think the party vibe was something that we caught onto while playing concerts and we love doing that and I think it’s led our songs to be songs that can be about sad or intense emotions but work in a live setting. There are songs that are really intense for me and there are days when I don’t feel like playing them, so I like songs that I can play everyday. Of course I can play a song any day but I want to be honest doing it. It’s about finding a balance between serious stuff and not being a martyr on stage.

No Lou Reed tribute album then?
S: I would love to do a sad album, but then I would feel like we’d have to do sad Eric Shoves Them In His Pockets concerts. Tell people before that this is going to be an intimate quiet concert and that would be the deal.
C: Then we wouldn’t be building sandcastles.

I really liked the ‘With Love’ video especially the Beastie Boys like shots where you’re almost rapping into to camera.
C: Beastie Boys were of course a major influence.
S: It was only natural that we would do that.
H: I’m a huge fan of hip-hop and the hip-hop world, in fact we all are.

Did you come up with the art direction yourself or was it a creative process with the video director?
S: It was 50/50 us and them.
C: We had like two/three meetings and then just exchanged emails. At first we had some really complicated idea for a whole story. They also had an idea and we worked on them. Part of it was also spontaneous on set.

Are there any plans for a vinyl release of With Love?
C: We wanted to have it released now with the album premier, but the album got mastered a bit later and now it takes months to get a record printed. There’s not that many places that press vinyl, so maybe after the summer.


IMG_1495web.jpg

Zbudowaliśmy zamki z piasku z Szymonem, Christophem i Hubertem z zespołu Eric Shoves Them In His Pockets. Potem rozmawialiśmy o ich nowej płycie With Love, ukrywaniem się i o Beastie Boys.

Cześć chłopaki! Jak się macie?
Szymon: Całkiem dobrze.
Hubert: Bardzo dobrze.

Właśnie zbudowaliśmy zamki z pisaku. Jak oceniacie swoje?
H: W skali od 0 do 10?
S: Mocne 7!
Christoph: Moim zdaniem prawie 8.

Czy starasz się być dyplomatyczny z tą 7?
S: Skromny, staram się być skromny.

Minęły cztery lata od wydania Waszego debiutanckiego albumu. Co się w tym czasie zmieniło?
S: Nie wiem, czy coś się zmieniło. Czy coś się zmieniło?
H: Myślę, że teksty piosenek się trochę zmieniły ze względu na zmiany w Twoim życiu, takie jak małżeństwo. Myślę, że teksty są trochę bardziej dojrzałe.
S: Ktoś powiedział, że fajnie sie patrzy na teksty, które zostały napisane na różnych etapach życia. Nie wiem, czy są bardziej dojrzałe. Są po prostu inne i są o czymś innym, to jest ta główna różnica.

C: Powiedziałeś, że bardziej poruszają one temat ukrywania się przed różnymi rzeczami.
S: Tak. Pierwsza płyta była bardziej o próbie odkrycia siebie, a ta pokazuje, że nie możesz siebie odkryć tak naprawdę, tylko się ukrywasz.
H: Cokolwiek okryjesz, ukryj się przed tym!

Niektóre z piosenek na nowym albumie są piosenkami, które gracie od jakiegoś czasu. Jakie starsze utwory znalazły się na tym albumie?
S: Dwa utwory, z tego co pamiętam, graliśmy na premierowym koncercie naszego pierwszego albumu. Dużo czasu poświęcamy na nagrywanie muzyki i wymyślanie nowych pomysłów, a te dwa utwory są tak stare jak pierwszy album.
C: Jeden z nich, w innej wersji, znajduje się na EP, którą wydaliśmy przed pierwszym albumem. Są więc takie utwory, które są dość stare, ale ich wersje są nowe.

Kiedy gracie te utwory na żywo czy próbujecie przetestować reakcje widowni na nie? I jak duży wpływ mają słuchacze na to co znajduje się na albumie?
C: Tak, jak najbardziej. Pamiętam, że testowaliśmy na żywo niemal wszystkie utwory, które znalazły się na albumie.
H: Czasami zdarza się, że testujemy je, a następnie porządkujemy.

Czy były jakieś niespodzianki w reakcjach publiczność?
C: Nigdy bym nie spodziewał się, że utwór „Worst” tak się spodoba publiczności.
S: To ostatnia piosenka z albumu With Love. To utwór, który stworzyliśmy i zupełnie nie pamiętam samego pisania tego utworu.
S: To piosenka, którą ludzie naprawdę lubią, czego w ogóle nie oczekiwaliśmy.

H: Myślę też, że nie spodziewamy się niczego od ludzi. Dobrze się bawimy, a jeśli to dla nas działa, to powinno też działać dla wszystkich innych. Granie muzyki na żywo jest pewnego rodzaju testem, ale ostateczna wersja utworu jest kombinacją różnych aspektów.
C: Tak, sprawdzamy reakcję publiczności, ale również testujemy naszą własną reakcję na dany utwór. Musimy grać muzykę na żywo, ponieważ zupełnie inaczej robimy to, kiedy gramy w trójkę w piwnicy. Są takie chwile, kiedy jesteś na scenie grając na żywo i nagle zdajesz sobie sprawę, że coś po prostu w danym utworze nie działa. Musisz to sprawdzić.

Wasza biografia, która jest dostępna na stronie Waszej wytwórni płytowej Thin Man Records mówi, że pierwotnie chcieliście tworzyć smutną muzykę?
S: Tak, bardzo lubię smutną muzykę.
C: Nastoletnie zmartwienia.
S: Myślę, że granie koncertów jest tak świetną zabawą, że można pisać piosenki o poważnych rzeczach, ale gdy idziesz na koncert, wydaje nam się, że zupełnie naturalnie cieszymy się muzyką, gdyż tak wielu ludzi przybywa na nasz koncert aby dobrze się bawić.

Myślę, że imprezowa atmosfera była czymś, co złapaliśmy podczas koncertów, a my kochamy to robić i myślę, że to sprawiło, że nasze piosenki mogą dotyczyć smutnych lub intensywnych emocji, ale też świetnie wychodzą na żywo. Są takie piosenki, które są naprawdę intensywne i są takie dni, kiedy nie lubię ich grać, więc lubię piosenki, które mogę grać codziennie. Oczywiście mogę zagrać piosenkę w jakikolwiek dzień, ale chcę być uczciwy kiedy to robię. Chodzi o znalezienie równowagi między poważnymi rzeczami i nie bycie męczennikiem na scenie.

Nie mamy co się spodziewać albumu w hołdzie Lou Reedowi?
S: Chciałbym zrobić smutny album, ale wtedy czułbym, że musimy zagrać smutne koncerty Eric Shoves Them In His Pockets. Musielibyśmy powiedzieć ludziom wcześniej, że będzie to kameralny i spokojny koncert i to tak to by wyglądało.
C: I wtedy nie budowalibyśmy zamków z piasku.

Bardzo podobał mi się wideoklip do utworu „With Love”, zwłaszcza zdjęcia w stylu Beastie Boys, w których rapujecie niemalże prosto do kamery.
C: Beastie Boys mieli oczywiście duży wpływ.
S: Zrobienie tego klipu było dla nas naturalne.
H: Jestem wielkim fanem hip-hopu i hip-hopowego świata, tak naprawdę to wszyscy jesteśmy.

Czy sami wymyśliliście ten kierunek artystyczny, czy też był to proces twórczy z reżyserem wideo?
S: Było pół na pół – nasz i ich pomysł.
C: Mieliśmy jakieś dwa / trzy spotkania, a potem wysyłaliśmy do sibie e-maile. Na początku mieliśmy naprawdę skomplikowany pomysł na całą historię. Oni też mieli swój pomysł i wspólnie nad nimi pracowaliśmy. Część tego projektu została stworzona spontanicznie w czasie nagrywanie wideoklipu.
Czy są jakieś plany odnośnie wydania albumu With Love na winylu?
C: Chcieliśmy wydać ją teraz podczas premiery albumu, ale album został zmasterowy nieco później a wytłoczyczenie albumu trwa miesiące. Nie ma zbyt wielu miejsc, które wydają płyty winylowe, więc może po wakacjach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s