Rurals 2

Check the trailer for Rurals 2, this time Kuba Goździewicz and a grop of artists head to the East of Poland (Mazury and Podlasie). The film features Krik Kong, Jay Pop ArtistSEIKON SainerSC SzymanDaniel Chazme and Michal Sepe.

The artists left their native urban environments to search for spots around small towns and villages to rediscover forgotten locations. A heart of darkness journey into the Polish countryside where the journey itself is the only importance.

Zachęcamy do obejrzenia zwiastuna filmu Rurals 2. Tym razem Kuba Goździewicz wraz z grupą artystów kieruje się na wschód Polski (Mazury i Podlasie). W filmie można zobaczyć następujących artystów: Krik KongJay Pop ArtistSEIKON SainerSC SzymanDaniel Chazme i Michal Sepe.

Artyści opuszczają swoje miejskie środowisko, aby wyszukać zapomniane miejsca wokół małych miast i wsi i ponownie je odkryć. Jest to podróż po polskiej wsi, gdzie najistotniejsza jest właśnie sama podróż.

RURALES 2 trailer from RURALES on Vimeo.


 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s