Henry No Hurry – Interview

Wawrzyniec Dąbrowski’s (Henry David’s GunLetters From Silence) latest project Henry No Hurry sees him taking to the road in search of new intimate venues in smaller Polish towns. We met with Wawrzyniec to discuss the ideas behind his tour and to talk about the personalities that live within us all.

Obviously you’ve toured a lot with your other bands, Has touring on your own given you a lot of space to think creatively?
Yeah, A lot. It was one of the reasons I started this project. I missed spending time on my own and I thought that this project would be a nice opportunity to be alone.

You’re playing some smaller towns, and more intimate venues, was this an important factor for these shows?
I think basically this project is about this. It’s about playing in small places. Gdańsk and Warsaw are exceptions.

I was playing for about 3 years with my trio Henry David’s Gun and we were travelling all across Europe but mostly Poland and we visited a lot of small places. During this time, I heard about some even smaller venues with passionate owners, who really love what they do and would like to put some shows on. However they don’t have the space or room for the whole band as well as the equipment.

They would love to organise concerts but they don’t know how to start. I thought it would be great to create a travelling project. I bring all of the equipment with me, even the carpet, which is part of my scene. I’m travelling and taking stuff out of my car and the owner of the venue doesn’t have to supply anything.

Do you think people in these smaller towns are more appreciative?
I’m sure they are. In bigger cities people are more often blasé because they have seen it before. That’s ok, I understand it. In smaller towns people are really grateful and really come inside your world.

You stated that the project is part musical, part travel and a little literary. Does travel in general inspire you to write?
It is one of my dreams to write a book. I have the concept of this book in my head. I’m trying to write it but it’s going very slowly but I think it has to be this way.

In your profile you talk about Dr Jekyl and Mr. Hyde. Who is Henry David and how does he differ from Wawrzyniec Jan Dąbrowski?
It’s Henry David because of Henry David Thoreau the writer and his book Walden; or, Life in the Woods, which is a big inspiration for me. The trio I play in Henry David’s gun is just simply a gun that belongs to Henry David. With Henry No Hurry there’s two levels to it, there’s Henry who is in no hurry but also Henry No Harry it’s about two people who live in me. I think in everyone there lives many people with different personas.

Henry is more of a gentleman, who thinks a lot, he’s someone who likes to drink coffee. Harry is a bit of a big child. He’s someone who likes to fulfil his fantasies. He likes to drink a lot and have fun. He doesn’t think about the consequences. These are the two people I’m travelling with in my car.

Did you want there to be a connection between Henry No Hurry and Henry David’s Gun?
There’s a lot of Henry David’s Gun in Henry No Hurry and they are very similar. There are some songs in Henry No Hurry that are simple songs. They are perhaps too simple to play in Henry David’s Gun because we are trying to build complex music there. I missed playing a simple song in a simple way.

I saw you did a cover version of Grant Lee Buffalo’s “Honey Don’t Think” what resonated about that particular song to you?
I really like the voice of this singer. I don’t listen to them very much and I heard it and thought it was a great song.

I really liked the echo effect you added to the vocals it gave it a more haunting sound.
The whole concept with two microphones is Henry and Harry singing together and then there’s the visualisations. I’m trying to put the projector at such an angle that it creates a shadow so it looks like there’re two people on the stage.

When did this idea of the two microphones and two shadows come to you?
The concept wasn’t my design at the beginning. With this project there’s a lot of talking between songs and I was talking about Henry and Harry and the differences between them. After the concert someone told me that the shadow looked like the second person. The audience can be a great inspiration, they may surprise you with ideas.

 

Let’s talk a little about your other projects, There’s a new album coming up from Letters From Silence?
Yes at the end of May. It’s called Lazy on Purpose. It’s a meaningful title because we were working on this album for a long time. It’s more rock and roll, it’s more ruff music. It’s all recorded and mixed and now it’s time for cover art and finishing.

Some shows coming up with Henry David’s GUN?
We played a lot of gigs in 2016 and now we’re slowing down because we are finishing the next album. I think it will be released at the end of this year or the beginning of next.

 

And finally what are the plans for this project will there be a new release?
I just picked up an unofficial release from the printers. It’s a pre-release of the album it’s just a single saying there will be an LP. There are 3 songs on it ‘The Road’ which is on Youtube and two more.

Do you plan to continue this project?
At the beginning I thought it would just be one little tour. However it came out very well. I don’t want to end it like this. So I think there will be other concerts and other tours.

Wiele koncertowałeś z różnymi zespołami. Czy bycie w trasie koncertowej jako solowy artysta stworzyło miejsce do tworzenia kreatywnych pomysłów?
Tak. To był jeden z powodów, dla których rozpocząłem ten projekt. Brakowało mi czasu kiedy mogłem być sam i stwierdziłem, że ten projekt może być dobrą okazją do spędzenia czasu w samotności.

Grasz koncerty w małych miastach i dość intymnych miejscach. Czy jest to dla Ciebie ważne?
Myślę, że w zasadzie ten projekt tego dotyczy. Chodzi o granie w małych miejscach. Gdańsk i Warszawa są wyjątkiem.

Grałem przez około 3 lata z moim trio Henry David’s Gun. Podróżowaliśmy po całej Europie, ale głównie po Polsce, odwiedziliśmy wiele małych miejsc. W tym czasie usłyszałem o jeszcze mniejszych miejscach z pasjonującymi właścicielami, którzy naprawdę kochają to, co robią i chcieliby zaaranżować kilka koncertów, ale nie mają ani miejsca na cały zespół ani odpowiedniego sprzętu.

Chętnie zorganizowaliby koncerty, ale nie wiedzą jak zacząć. Pomyślałem, że świetnie byłoby stworzyć podróżny projekt. Mam ze sobą cały sprzęt, nawet dywan, który jest częścią sceny. Podróżuję i zabieram rzeczy z mojego samochodu, a właściciel miejsca nie musi niczego mi zapewniać.

Czy uważasz, że ludzie w tych mniejszych miastach bardziej doceniają Twoją pracę?

Jestem pewien, że tak. W większych miastach ludzie są często zblazowani, ponieważ widzieli to wszystko już wcześniej. I to jest ok, ja to rozumiem. W mniejszych miejscowościach ludzie są naprawdę wdzięczni i wchodzą do wewnątrz Twojego świata.

Stwierdziłeś, że projekt jest częściowo muzyczny, częściowo podróżniczy i trochę literacki. Czy podróże generalnie inspirują Cię do pisania?
To jedno z moich marzeń, aby napisać książkę. Mam koncept tej książki w mojej głowie. Próbuję pisać, ale to idzie bardzo powoli. Myślę, żą tak musi być.

W Twoim profilu mówisz o Dr Jekyl i Mr. Hyde. Kim jest Henry David i jak się różni od Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego?
To Henry David ze względu na pisarza Henry’ego Davida Thoreau i jego książkę Walden; or, Life in the Woods, która jest dla mnie wielką inspiracją. Nazwa trio Henry David’s Gun oznacza dosłownie broń Henry’ego Davida. Henry No Hurry ma dwa poziomy. Jest Henry, który się nie śpieszy, ale też Henry No Harry to dwie osoby, które mieszkają we mnie. Myślę, że w każdym z nas żyje wiele osób. Henry jest gentlemanem, który dużo myśli. To ktoś kto lubi pić kawę. Harry jest trochę takim dużym dzieckiem. On jest kimś, kto lubi spełnić swoje fantazje. Lubi dużo pić i dobrze się bawić. Nie myśli o konsekwencjach. To są dwie osoby, z którymi podróżuję w moim samochodzie.

Czy chciałeś, żeby był jakiś związek pomiędzy Henry No Hurry a Henry David’s Gun?

W Henry No Hurry jest dużo z Henry David’s Gun. Te projekty są do siebie bardzo podobne. Henry No Hurry ma trochę prostych utworów. Są one raczej zbyt proste, aby były grane przez Henry David’s Gun, ponieważ tam staramy się budować złożoną muzykę. Brakowało mi grania prostych utworów w prosty sposób.

Zrobiłeś cover do “Honey Don’t Think” Granta Buffalo. Co skusiło Cię w zdecydowaniu się na stworzenie coveru tego właśnie utworu?
Naprawdę lubię głos tego piosenkarza. Nie słucham ich zbyt częto, ale pewnego razu usłyszałem ten utwór i stwierdziłem, że jest on świetny.

Naprawdę podobał mi się efekt echa, który dodałeś do wokal dając mu bardziej interesujące brzmienie.
Cały koncept z dwoma mikrofonami to Henry i Harry śpiewający razem i do tego jest wizualizacja. Próbuję umieścić projektor pod tak dużym kątem, że tworzy się cień za mną, więc wygląda na to, że na scenie są dwie osoby.

Jak powstał pomysł dwóch mikrofonów i dwóch cieni?
Ten pomysł na poczatku nie był mój. Przy tym projekcie dużo mówię między piosenkami w trakcie wystepów. Często mówiłem o Henrym i Harrym oraz o różnicach między nimi. Po jednym z koncertów ktoś powiedział mi, że cień wygląda jak druga osoba. Widzowie mogą być wspaniałą inspiracją, mogą zaskoczyć Cię pomysłami.Porozmawiajmy trochę o Twoich innych projektach. Wkrótce pojawi się nowy album zespołu Letters From Silence.
Tak, pod koniec maja. Nazywa się on Lazy on Purpose. To znaczący tytuł, ponieważ pracowaliśmy nad tym albumem przez długi czas. To bardziej rock and roll, bardziej muzyka ruff. Wszystko jest już nagrane i zmiksowane, a teraz nadszedł czas na okładkę i wykończenie.

Czy Henry David’s Gun będą grali wkrótce jakieś koncerty?

Graliśmy dużo koncertów w 2016 roku, a teraz spowalniamy, ponieważ kończymy kolejny album. Myślę, że zostanie on wydany pod koniec tego lub na początku następnego roku.

 

Jakie są plany projektu Henry No Hurry? Czy zostanie wydany jakiś nowy materiał?
Właśnie odebrałem nieoficjalny materiał z drukarni. To wstępne wydanie albumu, singiel, który zapowiada pojawienie się LP. Są na nim trzy utwory, “The Road”, który jest dostępny na Youtube oraz dwa inne.

Czy planujesz kontynuować ten projekt?

Na początku myślałem, że będzie to tylko jedna mała trasa. Jakkolwiek wyszło to naprawdę dobrze, więc nie chcę tego tak skończyć. Sądzę, że będą jeszcze inne koncerty i inne trasy.

One comment on “Henry No Hurry – Interview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s