Muzyczna SA 1111 – Autoportret X

Gad Records have just put together an CD of 70s Wrocław jazz-psyche band Muzyczna Spólka Akcyjna 1111. Compiling known recordings from Jazz festivals and two radio sessions the band also reformed in 2015 to record the track ‘Back to MSA’

Check out the track ‘Autoportret X’ from jazz festival Jazz Nad Odrą ’77, which on a sidenote was sampled by DJ Format in one of my favourite tracks of my youth ‘We Know Something You Don’t Know’.

Wytwórnia płytowa Gad Records właśnie stworzyła kompilację utworów wrocławskiego zespołu jazzowego z lat 70-tych Muzyczna Spółka Akcyjna 1111. Kompilacja zawiera znane nagrania z festiwali jazzowych i dwóch sesji radiowych. W 2015 roku zespół nagrał utwór “Powrót do MSA”, który również został umieszczony na płycie. Zachęcamy do sprawdzenia ścieżki “Autoportret X” z Festiwalu Jazzowego Jazz nad Odrą ’77, który na marginesie był samplowany przez DJa Format w jednym z moich ulubionych utworów z młodości “We Know Something You Don’t Know”.

One comment on “Muzyczna SA 1111 – Autoportret X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s