Wojtek Hoeft’s Return of The Giants

img_8685nweb

Over the weekend we visited Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 to check out Wojtek Hoeft’s ‘Powrót Wielkoludów’ (Return of The Giants). The exhibition focuses on the Kashubian story of ‘Stolemy’. Giant stone creatures who according to the legend shaped the Kashubian landscape but were forced to leave for Scandanavia. Having begun to die out the last Stolem suffering from loneliness decided to return home to a familiar place where people speak the same language.

 

 

IMG_8678s.jpg

The work is not only reflective of the thousands of Poles who have left their homeland due to political, economic or personal reasons but also of the artist himself as he lives and works in Berlin but is originally from Gdynia.

W weekend odwiedziliśmy Gdańską Galerię Miejskiej, aby obejrzeć wystawę Wojtka Hoefta zatytułowaną „Powrót Wielkoludów”. Wystawa skupia się na kaszubskiej legendzie o olbrzymach nazywanych Stolemy. Te olbrzymie kamienne istoty, które według legendy ukształtowały krajobraz kaszubski, zostały zmuszone do wyjazdu do Skandynawii. Kiedy prawie wszystkie Stolemy umarły, ostatni z nich cierpiąc z powodu samotności zdecydował się na powrót do domu – miejsca, gdzie ludzie mówią tym samym językiem.

Praca jest nie tylko odbiciem życia tysięcy Polaków, którzy opuścili ojczyznę z powodów politycznych, gospodarczych lub osobistych, ale również samego artysty, który mieszka i pracuje w Berlinie, ale pochodzi z Gdyni.

img_8689web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s